شب امتحان زیست دوازدهم نیمسال اول

شب امتحان زیست دوازدهم نیمسال اول رپیتیچ، شامل فیلم‌ها و جزوه‌های شب امتحانی است. ما برای شما دانش آموزان...

نمایش ویدیو و آموزش

شب امتحان زیست یازدهم نیمسال اول

رپیتیچ شب امتحان زیست یازدهم نیمسال اول را رایگان کرده است. فیلم به همراه جزوه برای شما آماده کرده...

نمایش ویدیو و آموزش

شب امتحان زیست دهم نیمسال اول

رپیتیچ برای شب امتحان زیست دهم نیمسال اول، فیلم به همراه جزوه برای شما آماده کرده و به صورت...

نمایش ویدیو و آموزش
برنامه ریزی کنکور، آموزش رایگان صفر تا صد

برنامه ریزی کنکور 1403، آموزش رایگان صفر تا صد

بدون برنامه ریزی، هیچ هدف بزرگی محقق نخواهد شد! تجربه سال‌ها مشاوره، برنامه ریزی و آموزش در مجموعه رپیتیچ...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 3 فصل 7 زیست دهم

آموزش گفتار 3 فصل 7 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 3 فصل 7 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 2 فصل 7 زیست دهم

آموزش گفتار 2 فصل 7 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 2 فصل 7 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 1 فصل 7 زیست دهم

آموزش گفتار 1 فصل 7 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 1 فصل 7 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 3 فصل 6 زیست دهم

آموزش گفتار 3 فصل 6 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 3 فصل 6 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 2 فصل 6 زیست دهم

آموزش گفتار 2 فصل 6 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 2 فصل 6 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 1 فصل 6 زیست دهم

آموزش گفتار 1 فصل 6 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 1 فصل 6 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش