جدید ترین پست ها

از نویسنده: محمدجواد زرتشت

دریافت بورسیه آزمون های مرحله‌ای رپیتیچ

همه میدونیم و اگه نمیدونید بدونید که شرکت در یک آزمون آزمایشی یکی از ابزار های مهم موفقیت در...

نمایش ویدیو و آموزش
آموزش حد و پیوستگی ریاضی

آموزش حد و پیوستگی ریاضی

پارت 1 پارت 2 پارت 3 پارت 4

نمایش ویدیو و آموزش
آموزش مثلثات ریاضی کنکور

آموزش مثلثات از صفر تا صد به صورت جامع

پارت 1 پارت 2 پارت 3 پارت 4 پارت 5 پارت 6 پارت 7 پارت 8

نمایش ویدیو و آموزش
آموزش مبحث تابع ریاضی کنکور

آموزش تابع ریاضی کنکور

پارت 1 پارت 2 پارت3 پارت 4 پارت 5 پارت 6 پارت 7 پارت 8

نمایش ویدیو و آموزش
فیلم جامع هر چهار گفتار فصل چهارم زیست دهم

تدریس کامل چهار گفتار فصل چهارم زیست دهم

تدریس کامل چهار گفتار فصل چهارم زیست دهم رو می‌تونین تو این پست از رپیتیچ ببینید. خوبه بدونین که...

نمایش ویدیو و آموزش

آموزش فصل 1 زیست شناسی یازدهم

پارت 1: پارت2: پارت 3: پارت 4: پارت 5: پارت 6:

نمایش ویدیو و آموزش

آموزش فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

پارت 1: پارت 2: پارت 3:

نمایش ویدیو و آموزش

تدریس فصل 1 فیزیک دوازدهم

پارت 1: پارت 2: پارت 3: پارت 4: پارت 5: پارت 6: پارت 7: پارت 8: پارت 9: پارت...

نمایش ویدیو و آموزش

تدریس فصل 1 فیزیک یازدهم

پارت 1: پارت 2: پارت 3: پارت 4: پارت 5: پارت 6:

نمایش ویدیو و آموزش

آموزش فصل 4 فیزیک دهم تجربی

پارت 1: پارت 2: پارت 3: پارت 4: پارت 5:

نمایش ویدیو و آموزش