دکتر الهه بنام مدرس زیست رپیتیچ

دکتر الهه بنام مدرس زیست شناسی

تدریس زیست شناسی متوسطه دوم و کنکور

درباره مدرس

دکتر الهه بنام ورودی دکتری حرفه‌ای پزشکی 1398 در دانشگاه شهید بهشتی تهران و رتبه 37 کنکور سراسری تجربی.

فیلم معرفی الهه بنام؛ مدرس زیست رپیتیچ

سوابق تدریس

 

برخی از دانش آموزان رتبه برتر الهه بنام

دوره ها