جدید ترین پست ها

از بایگانی‌ها
گفتار 3 فصل 1 زیست دهم

آموزش گفتار 3 فصل 1 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 3 فصل 1 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

بیشتر بخوانید
گفتار 2 فصل 1 زیست دهم

آموزش گفتار 2 فصل 1 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 2 فصل 1 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

بیشتر بخوانید
گفتار 1 فصل 1 زیست دهم

آموزش گفتار 1 فصل 1 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 1 فصل 1 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

بیشتر بخوانید
آموزش حد و پیوستگی ریاضی

آموزش حد و پیوستگی ریاضی

پارت 1 پارت 2 پارت 3 پارت 4

بیشتر بخوانید
آموزش مثلثات ریاضی کنکور

آموزش مثلثات از صفر تا صد به صورت جامع

پارت 1 پارت 2 پارت 3 پارت 4 پارت 5 پارت 6 پارت 7 پارت 8

بیشتر بخوانید
آموزش مبحث تابع ریاضی کنکور

آموزش تابع ریاضی کنکور

پارت 1 پارت 2 پارت3 پارت 4 پارت 5 پارت 6 پارت 7 پارت 8

بیشتر بخوانید

آموزش فصل 4 زیست شناسی دهم

آموزش گفتار 1 (قلب) پارت 1 قلب پارت 2 قلب پارت 3 قلب آموزش گفتار 2 (رگ‌ها) پارت 1...

بیشتر بخوانید

آموزش فصل 1 زیست شناسی یازدهم

پارت 1: پارت2: پارت 3: پارت 4: پارت 5: پارت 6:

بیشتر بخوانید

آموزش فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

پارت 1: پارت 2: پارت 3:

بیشتر بخوانید

تدریس فصل 1 فیزیک دوازدهم

پارت 1: پارت 2: پارت 3: پارت 4: پارت 5: پارت 6: پارت 7: پارت 8: پارت 9: پارت...

بیشتر بخوانید