گفتار 3 فصل 3 زیست دهم

آموزش گفتار 3 فصل 3 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 3 فصل 3 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 2 فصل 3 زیست دهم

آموزش گفتار 2 فصل 3 زیست دهم + تدریس ویدیویی

 ‌آموزش گفتار 2 فصل 3 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 1 فصل 3 زیست دهم

آموزش گفتار 1 فصل 3 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 1 فصل 3 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش

آموزش زیست دهم فصل سوم

آموزش زیست دهم فصل سوم (تبادلات گازی) + جزوه و فیلم

فصل سوم زیست دهم، به آموزش تبادلات گازی می‌پردازد. این فصل شامل سه گفتار زیر می‌شود:

  • سازوکار دستگاه تنفس در انسان
  • تهویه ششی
  • تنوع تبادلات گازی

برای دسترسی به درسنامه و تدریس جامع کل کتاب، روی لینک زیر کلیک کنید.

جزوه و فیلم زیست دهم

در کنکور 1402، از این فصل تنها یک تست مطرح شده‌ بود. با این حال، احتمال این‌که از این فصل تست‌های ترکیبی تالیف بشود، زیاد است.

یکی از ویژگی‌های بسیار آشکار خیلی از جانداران، نفس کشیدن‌ است. فکر می‌کنید شیوه نفس کشیدن‌ در تمام جانداران به یک شکل است؟

در ذهن اکثر افراد، نفس کشیدن‌ معنایی برابر زنده‌ بودن دارد. برای این‌که تشخیص بدهیم فردی زنده‌ است یا نه، اغلب در اولین مرحله بررسی می‌کنیم که آیا نفس می‌کشید یا خیر!

هوای آلوده و دخانیات، به کدام بخش از دستگاه تنفسی آسیب می‌رسانند؟

برای یاد‌گرفتن اصولی سومین فصل زیست 10، کتاب درسی به تنهایی کفایت نمی‌کند. خواندن‌ جزوه، زدن‌ تست و شرکت در کلاس‌های مختلف آموزشی می‌تواند راهگشای شما در این مسیر باشد.

نکته‌ای که وجود دارد، محدود بودن‌ وقت دانش‌آموزان در میان انبوه اطلاعات است. اینجاست که بحث انتخاب فیلم و جزوه مناسب پیش می‌آید. یک دوره خوب باید در کنار حجم کافی، جامع باشد تا تمام نیازهای دانش‌آموزان را پوشش دهد. علاوه بر این محتوای آن به گونه‌ای باشد که در کمترین زمان بتوان آن را دید و مرور کرد.

تدریس فصل 3 زیست 10 در سایت رپیتیچ، تمام ویژگی‌های ذکر‌شده را دارد. در این دوره خانم دکتر الهه بنام، از 0 تا 100 فصل تبادلات گازی را با شیوه امروزی به شما یاد می‌دهند. درس‌دادن در ابتدای هر گفتار، با آوردن یک تست آغاز می‌شود. پس از آن با یاد دادن‌ مباحث کتاب درسی به سبک انیمیشنی، گزینه‌های اشبتاه تک‌به‌تک حذف می‌شوند. این روند تا اتمام مطالب هر گفتار ادامه دارد و انتهای هر ویدیو نیز متن کتاب بررسی می‌شود.

جزوه و فیلم فصل 3 زیست 10

برای دسترسی آسان به جزوه و فیلم هر گفتار، روی لینک‌های زیر کلیک کنید: