گفتار 3 فصل 1 زیست دوازدهم

آموزش گفتار 3 فصل 1 زیست دوازدهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 3 فصل 1 زیست دوازدهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 2 فصل 1 زیست دوازدهم

آموزش گفتار 2 فصل 1 زیست دوازدهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 2 فصل 1 زیست دوازدهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 1 فصل 1 زیست دوازدهم

آموزش گفتار 1 فصل 1 زیست دوازدهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 1 فصل 1 زیست دوازدهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش

آموزش زیست دوازدهم فصل اول

فصل اول زیست دوازدهم، به آموزش مولکول‌های اطلاعاتی می‌پردازد. این فصل شامل سه گفتار زیر می‌شود:

  • نوکلئیک اسیدها
  • همانندسازی دنا
  • پروتئین‌ها

در کنکور 1402، از این فصل تنها یک تست آمده‌ بود. سال 1401 از این فصل، یک تست به‌صورت مستقیم و چهار تست به‌صورت ترکیبی مطرح شده‌ بود.

فرایند این‌که مشخص شود ژن چیست و از چه ساخته‌ شده‌است، بیش از 50 سال طول کشید. پاسخ این سوال در ظاهر ساده است ولی برای رسیدن‌ به ان، پژوهش‌ها و آزمایش‌های زیادی انجام شد که هنوز هم ادامه دارند.

مطالب این فصل در قالب زنجیره‌ای از آزمایش‌ها بیان می‌شوند. نتایج این آزمایش‌ها آگاهی ما را از ژن و مولکول‌های مرتبط به آن بعنی دنا، رنا و پروتئین بیشتر می‌کند. برای فهم فصل‌های دیگر زیست دوازده، لازم است که با ساختار این مولکول‌ها آشنا شویم. در کنار این مباحث، با سازوکار مولکولی و چگونگی ذخیره و انتقال اطلاعات وراثتی نیز آشنا می‌شویم.

شیوه تدریس زیست‌شناسی

برای یاد‌گرفتن اصولی اولین فصل زیست 12، کتاب درسی به تنهایی کفایت نمی‌کند. خواندن‌ جزوه، زدن‌ تست و شرکت در کلاس‌های مختلف آموزشی می‌تواند راهگشای شما در این مسیر باشد.

نکته‌ای که وجود دارد، محدود بودن‌ وقت دانش‌آموزان در میان انبوه اطلاعات است. اینجاست که بحث انتخاب فیلم و جزوه مناسب پیش می‌آید. یک دوره خوب باید در کنار حجم کافی، جامع باشد تا تمام نیازهای دانش‌آموزان را پوشش دهد. علاوه بر این محتوای آن به گونه‌ای باشد که در کمترین زمان بتوان آن را دید و مرور کرد.

تدریس فصل 1 زیست 12 در سایت رپیتیچ، تمام ویژگی‌های ذکر‌شده را دارد. در این دوره خانم دکتر الهه بنام، از 0 تا 100 فصل مولکول‌های اطلاعاتی را با شیوه امروزی به شما یاد می‌دهند. درس‌دادن در ابتدای هر گفتار، با آوردن یک تست آغاز می‌شود. پس از آن با یاد دادن‌ مباحث کتاب درسی به سبک انیمیشنی، گزینه‌های اشبتاه تک‌به‌تک حذف می‌شوند. این روند تا اتمام مطالب هر گفتار ادامه دارد و انتهای هر ویدیو نیز متن کتاب بررسی می‌شود.

جزوه و فیلم فصل 1 زیست 12

برای دسترسی آسان به جزوه و فیلم هر گفتار، روی لینک‌های زیر کلیک کنید: