گفتار 3 فصل 2 زیست دوازدهم

آموزش گفتار 3 فصل 2 زیست دوازدهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 3 فصل 2 زیست دوازدهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 2 فصل 2 زیست دوازدهم

آموزش گفتار 2 فصل 2 زیست دوازدهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 2 فصل 2 زیست دوازدهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 1 فصل 2 زیست دوازدهم

آموزش گفتار 1 فصل 2 زیست دوازدهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 1 فصل 2 زیست دوازدهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش

آموزش زیست دوازدهم فصل دوم

فصل دوم زیست دوازدهم، به آموزش جریان اطلاعات در یاخته می‌پردازد. این فصل شامل سه گفتار زیر می‌شود:

  • رونویسی
  • به سوی پروتئین
  • تنظیم بیان ژن

در کنکور 1402، از این فصل تنها یک تست آمده‌ بود. سال 1401 از این فصل، سه تست به‌صورت مستقیم و دو تست به‌صورت ترکیبی مطرح شده‌ بود.

در افراد دارای بیماری ارثی کم خونی داسی شکل، گویچه‌های قرمز تغییر شکل می‌دهند. علت این بیماری نوعی تغییر ژنی است که باعث می‌شود پروتئین هموگلوبین حاصل از آن، دچار تغییر شود. در نتیجه این امر، شکل گویچه قرمز از حالت گرد به حالت داسی شکل تغییر پیدا می‌کند. این تغییر ژنی بسیار جزئی است و در آن، تنها تنها یک جفت از صدها نوکلئوتید دنا در افراد بیمار تغییر یافته‌ است.

این بیماری به نوعی، رابطه بین ژن و پروتئین را نشان می‌دهد. فکر می‌کنید اطلاعات ژن‌ها چگونه در این یاخته‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ آیا این اطلاعات در سایر یاخته‌ها نیز وجود دارد؟

بعضی ژن‌ها مانند ژن سازنده هموگلوبین، فقط در گویچه‌های قرمز بروز می‌کنند. این ژن‌های خاص، در یاخته‌های بافت پوششی پوست بروز نمی‌کنند. در این فصل قرار است که جواب پرسش‌های مطرح شده‌ را پیدا کنیم.

شیوه تدریس زیست‌شناسی

برای یاد‌گرفتن اصولی دومین فصل زیست 12، کتاب درسی به تنهایی کفایت نمی‌کند. خواندن‌ جزوه، زدن‌ تست و شرکت در کلاس‌های مختلف آموزشی می‌تواند راهگشای شما در این مسیر باشد.

نکته‌ای که وجود دارد، محدود بودن‌ وقت دانش‌آموزان در میان انبوه اطلاعات است. اینجاست که بحث انتخاب فیلم و جزوه مناسب پیش می‌آید. یک دوره خوب باید در کنار حجم کافی، جامع باشد تا تمام نیازهای دانش‌آموزان را پوشش دهد. علاوه بر این محتوای آن به گونه‌ای باشد که در کمترین زمان بتوان آن را دید و مرور کرد.

تدریس فصل 2 زیست 12 در سایت رپیتیچ، تمام ویژگی‌های ذکر‌شده را دارد. در این دوره خانم دکتر الهه بنام، از 0 تا 100 فصل جریان اطلاعات در یاخته را با شیوه امروزی به شما یاد می‌دهند. درس‌دادن در ابتدای هر گفتار، با آوردن یک تست آغاز می‌شود. پس از آن با یاد دادن‌ مباحث کتاب درسی به سبک انیمیشنی، گزینه‌های اشبتاه تک‌به‌تک حذف می‌شوند. این روند تا اتمام مطالب هر گفتار ادامه دارد و انتهای هر ویدیو نیز متن کتاب بررسی می‌شود.

جزوه و فیلم فصل 2 زیست 12

برای دسترسی آسان به جزوه و فیلم هر گفتار، روی لینک‌های زیر کلیک کنید: