گفتار 3 فصل 4 زیست دوازدهم

آموزش گفتار 3 فصل 4 زیست دوازدهم + تدریس ویدیویی

‌آموزش گفتار 3 فصل 4 زیست دوازدهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 2 فصل 4 زیست دوازدهم

آموزش گفتار 2 فصل 4 زیست دوازدهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 2 فصل 4 زیست دوازدهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 1 فصل 4 زیست دوازدهم

آموزش گفتار 1 فصل 4 زیست دوازدهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 1 فصل 4 زیست دوازدهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش

آموزش زیست دوازدهم فصل چهارم

فصل چهارم زیست دوازدهم، به آموزش تغییر در اطلاعات وراثتی می‌پردازد. این فصل شامل سه گفتار زیر می‌شود:

  • تغییر در ماده وراثتی جانداران
  • تغییر در جمعیت‌ها
  • تغییر در گونه‌ها

در کنکور 1402، از این فصل تنها یک تست آمده‌ بود. سال 1401 از این فصل، سه تست به‌صورت مستقیم و دو تست به‌صورت ترکیبی مطرح شده‌ بود.

پایداری اطلاعات در سامانه‌های زنده، یکی از ویژگی‌های ماده وراثتی است. در عین حال، ماده وراثتی به‌طور محدود تغییرپذیر است و باعث ایجاد گوناگونی می‌شود.

این امر، توان بقای جمعیت‌ها را در شرایط متغیر محیط افزایش می‌دهد. علاوه بر این، زمینه تغییر گونه‌ها را نیز فراهم می‌کند. در این فصل، با انواع تغییرات ماده وراثتی و اثرات آن بر فرد، جمعیت و گونه آشنا می‌شویم.

شیوه تدریس زیست‌شناسی

برای یاد‌گرفتن اصولی چهارمین فصل زیست 12، کتاب درسی به تنهایی کفایت نمی‌کند. خواندن‌ جزوه، زدن‌ تست و شرکت در کلاس‌های مختلف آموزشی می‌تواند راهگشای شما در این مسیر باشد.

نکته‌ای که وجود دارد، محدود بودن‌ وقت دانش‌آموزان در میان انبوه اطلاعات است. اینجاست که بحث انتخاب فیلم و جزوه مناسب پیش می‌آید. یک دوره خوب باید در کنار حجم کافی، جامع باشد تا تمام نیازهای دانش‌آموزان را پوشش دهد. علاوه بر این محتوای آن به گونه‌ای باشد که در کمترین زمان بتوان آن را دید و مرور کرد.

تدریس فصل 4 زیست 12 در سایت رپیتیچ، تمام ویژگی‌های ذکر‌شده را دارد. در این دوره خانم دکتر الهه بنام، از 0 تا 100 فصل تغییر در اطلاعات وراثتی را با شیوه امروزی به شما یاد می‌دهند. درس‌دادن در ابتدای هر گفتار، با آوردن یک تست آغاز می‌شود. پس از آن با یاد دادن‌ مباحث کتاب درسی به سبک انیمیشنی، گزینه‌های اشبتاه تک‌به‌تک حذف می‌شوند. این روند تا اتمام مطالب هر گفتار ادامه دارد و انتهای هر ویدیو نیز متن کتاب بررسی می‌شود.

جزوه و فیلم فصل 4 زیست 12

برای دسترسی آسان به جزوه و فیلم هر گفتار، روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

  • گفتار یک فصل چهار زیست دوازده
  • گفتار دو فصل چهار زیست دوازده
  • گفتار سه فصل چهار زیست دوازده