گفتار 3 فصل 5 زیست دوازدهم

آموزش گفتار 3 فصل 5 زیست دوازدهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 3 فصل 5 زیست دوازدهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 2 فصل 5 زیست دوازدهم

آموزش گفتار 2 فصل 5 زیست دوازدهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 2 فصل 5 زیست دوازدهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 1 فصل 5 زیست دوازدهم

آموزش گفتار 1 فصل 5 زیست دوازدهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 1 فصل 5 زیست دوازدهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش

آموزش زیست دوازدهم فصل پنجم

فصل پنجم زیست دوازدهم، به آموزش از ماده به انرژی می‌پردازد. این فصل شامل سه گفتار زیر می‌شود:

  • تامین انرژی
  • اکسایش بیشتر
  • زیستن مستقل از اکسیژن

در کنکور 1402، از این فصل تنها یک تست آمده‌ بود. این فصل در سال 1401، سه تست به‌صورت مستقیم داشت و هیچ سوال ترکیبی از آن مطرح نشده‌ بود.

شما حتی در حین خواندن کلمات همین مقاله، در حال مصرف انرژی هستید. به نظرتان انرژی مورد نیاز یاخته‌های بدن، از کجا و چگونه تامین می‌شود؟

ورزش و فعالیت‌های بدنی شدید، باعث می‌شوند تا احساس گرما کنیم و مقداری آب به شکل عرق از دست بدهیم.

شاید فکر کنید بین انسان و زرافه، تفاوت‌های بسیاری وجود دارد؛ ولی در یک اصل مشترک هستیم. انرژی مورد نیاز هر دوی ما به شیوه یکسانی از غذایی که می‌خوریم، تامین می‌شود. این فصل به فرایندهای آزاد شدن‌ انرژی از ماده مغذی در یاخته‌ها اختصاص دارد.

شیوه تدریس زیست‌شناسی

برای یاد‌گرفتن اصولی پنجمین فصل زیست 12، کتاب درسی به تنهایی کفایت نمی‌کند. خواندن‌ جزوه، زدن‌ تست و شرکت در کلاس‌های مختلف آموزشی می‌تواند راهگشای شما در این مسیر باشد.

نکته‌ای که وجود دارد، محدود بودن‌ وقت دانش‌آموزان در میان انبوه اطلاعات است. اینجاست که بحث انتخاب فیلم و جزوه مناسب پیش می‌آید. یک دوره خوب باید در کنار حجم کافی، جامع باشد تا تمام نیازهای دانش‌آموزان را پوشش دهد. علاوه بر این محتوای آن به گونه‌ای باشد که در کمترین زمان بتوان آن را دید و مرور کرد.

تدریس فصل 5 زیست 12 در سایت رپیتیچ، تمام ویژگی‌های ذکر‌شده را دارد. در این دوره خانم دکتر الهه بنام، از 0 تا 100 فصل از ماده به انرژی را با شیوه امروزی به شما یاد می‌دهند. درس‌دادن در ابتدای هر گفتار، با آوردن یک تست آغاز می‌شود. پس از آن با یاد دادن‌ مباحث کتاب درسی به سبک انیمیشنی، گزینه‌های اشبتاه تک‌به‌تک حذف می‌شوند. این روند تا اتمام مطالب هر گفتار ادامه دارد و انتهای هر ویدیو نیز متن کتاب بررسی می‌شود.

جزوه و فیلم فصل 5 زیست 12

برای دسترسی آسان به جزوه و فیلم هر گفتار، روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

  • گفتار یک فصل پنج زیست دوازده
  • گفتار دو فصل پنج زیست دوازده
  • گفتار سه فصل پنج زیست دوازده