گفتار 3 فصل 7 زیست دهم

آموزش گفتار 3 فصل 7 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 3 فصل 7 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 2 فصل 7 زیست دهم

آموزش گفتار 2 فصل 7 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 2 فصل 7 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 1 فصل 7 زیست دهم

آموزش گفتار 1 فصل 7 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 1 فصل 7 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش

آموزش زیست دهم فصل هفتم

آموزش زیست دهم فصل هفتم (جذب و انتقال مواد در گیاهان) + جزوه و فیلم

فصل هفتم زیست دهم، به آموزش جذب و انتقال مواد در گیاهان می‌پردازد. این فصل شامل سه گفتار زیر می‌شود:

  • تغذیه گیاهی
  • جانداران موثر در تغذیه گیاهی
  • انتقال مواد در گیاهان

برای دسترسی به درسنامه و تدریس جامع کل کتاب، روی لینک زیر کلیک کنید.

جزوه و فیلم زیست دهم

از این فصل در کنکور سال 1402، تستی نیامده‌ بود. با این حال در 1401، دو تست ترکیبی از آن در آزمون تجربی مطرح شده‌ بود.

اکثر گیاهان با فتوسنتز می‌توانند بخشی از مواد مورد نیاز خود مانند کربوهیدرات و در پی آن، پروتئین و لیپید را تولید کنند. با وجود این آنها همچنان به مواد مغذی مانند آب و مواد معدنی نیاز دارند.

گیاهان مواد گفته‌شده را به کمک اندام‌های خود، مخصوصا ریشه‌ها جذب می‌کنند.

به نظر شما گیاهان برای جذب مواد مورد نیاز و انتقال آنها به اندام‌های خود، چه سازوکارهایی دارند؟ قرار است بررسی کنیم که مواد حاصل از فرایند فتوسنتز، چگونه به سراسر گیاه منتقل می‌شود. مباحث بعدی به فرایندهای مربوط به تغذیه، جذب و انتقال در گیاهان اختصاص دارد.

شیوه تدریس زیست‌شناسی

برای یاد‌گرفتن اصولی هفتمین فصل زیست 10، کتاب درسی به تنهایی کفایت نمی‌کند. خواندن‌ جزوه، زدن‌ تست و شرکت در کلاس‌های مختلف آموزشی می‌تواند راهگشای شما در این مسیر باشد.

نکته‌ای که وجود دارد، محدود بودن‌ وقت دانش‌آموزان در میان انبوه اطلاعات است. اینجاست که بحث انتخاب فیلم و جزوه مناسب پیش می‌آید. یک دوره خوب باید در کنار حجم کافی، جامع باشد تا تمام نیازهای دانش‌آموزان را پوشش دهد. علاوه بر این محتوای آن به گونه‌ای باشد که در کمترین زمان بتوان آن را دید و مرور کرد.

تدریس فصل 7 زیست 10 در سایت رپیتیچ، تمام ویژگی‌های ذکر‌شده را دارد. در این دوره خانم دکتر الهه بنام، از 0 تا 100 فصل جذب و انتقال مواد در گیاهان را با شیوه امروزی به شما یاد می‌دهند. درس‌دادن در ابتدای هر گفتار، با آوردن یک تست آغاز می‌شود. پس از آن با یاد دادن‌ مباحث کتاب درسی به سبک انیمیشنی، گزینه‌های اشبتاه تک‌به‌تک حذف می‌شوند. این روند تا اتمام مطالب هر گفتار ادامه دارد و انتهای هر ویدیو نیز متن کتاب بررسی می‌شود.

جزوه و فیلم فصل 7 زیست 10

برای دسترسی آسان به جزوه و فیلم هر گفتار، روی لینک‌های زیر کلیک کنید: