گفتار 2 فصل 3 زیست دوازدهم

آموزش گفتار 2 فصل 3 زیست دوازدهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 2 فصل 3 زیست دوازدهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 1 فصل 3 زیست دوازدهم

آموزش گفتار 1 فصل 3 زیست دوازدهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 1 فصل 3 زیست دوازدهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش

آموزش زیست دوازدهم فصل سوم

فصل سوم زیست دوازدهم، به آموزش انتقال اطلاعات در نسل‌ها می‌پردازد. این فصل شامل دو گفتار زیر می‌شود:

  • مفاهیم پایه
  • انواع صفات

در کنکور 1402، از این فصل دو عدد تست آمده‌ بود. سال 1401 از این فصل، دو تست به‌صورت مستقیم و یک تست به‌صورت ترکیبی مطرح شده‌ بود.

شباهت بین فرزندان و والدین، گویای آن است که ویژگی‌های والدین به‌نحوی به فرزندان منتقل می‌شود. در تولید مثل جنسی، ارتباط بین نسل‌ها را گامت‌ها برقرار می‌کنند. ویژگی‌های هر یک از والدین توسط دستورالعمل‌هایی که در دنای گامت‌ها قرار دارد، به نسل بعد منتقل می‌شود.

پیش از کشف قوانین وراثت، تصور میشد صفات فرزندان، آمیخته‌ای از صفات والدین و حد واسطی از آنهاست. مثلا اگر یکی از والدین بلندقد و دیگری کوتاه‌قد باشد، فرزند آنان قدی متوسط خواهد داشت.مشاهدات متعدد نشان داد که این تصور از پایه و اساس اشتباه است.

تا اواخر قرن نوزدهم، هنوز ساختار و عمل دنا و ژن‌ها معلوم نبود. در همین ایام دانشمندی به نام «گریگور مندل» توانست قوانین بنیادی وراثت را کشف کند. به کمک این قوانین، میشد صفات فرزندان را پیش‌بینی کرد. قرار است در این فصل با زبانی امروزی، با مفاهیم پایه وراثت آشنا شویم.

شیوه تدریس زیست‌شناسی

برای یاد‌گرفتن اصولی سومین فصل زیست 12، کتاب درسی به تنهایی کفایت نمی‌کند. خواندن‌ جزوه، زدن‌ تست و شرکت در کلاس‌های مختلف آموزشی می‌تواند راهگشای شما در این مسیر باشد.

نکته‌ای که وجود دارد، محدود بودن‌ وقت دانش‌آموزان در میان انبوه اطلاعات است. اینجاست که بحث انتخاب فیلم و جزوه مناسب پیش می‌آید. یک دوره خوب باید در کنار حجم کافی، جامع باشد تا تمام نیازهای دانش‌آموزان را پوشش دهد. علاوه بر این محتوای آن به گونه‌ای باشد که در کمترین زمان بتوان آن را دید و مرور کرد.

تدریس فصل 3 زیست 12 در سایت رپیتیچ، تمام ویژگی‌های ذکر‌شده را دارد. در این دوره خانم دکتر الهه بنام، از 0 تا 100 فصل انتقال اطلاعات در نسل‌ها را با شیوه امروزی به شما یاد می‌دهند. درس‌دادن در ابتدای هر گفتار، با آوردن یک تست آغاز می‌شود. پس از آن با یاد دادن‌ مباحث کتاب درسی به سبک انیمیشنی، گزینه‌های اشبتاه تک‌به‌تک حذف می‌شوند. این روند تا اتمام مطالب هر گفتار ادامه دارد و انتهای هر ویدیو نیز متن کتاب بررسی می‌شود.

جزوه و فیلم فصل 3 زیست 12

برای دسترسی آسان به جزوه و فیلم هر گفتار، روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

  • گفتار یک فصل سه زیست دوازده
  • گفتار دو فصل سه زیست دوازده