آموزش درس 3 فصل 2 فیزیک دهم + تدریس ویدیویی

آموزش درس 3 فصل 2 فیزیک دهم

آموزش درس 3 فصل 2 فیزیک دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «شهاب نصیری» را، در این پست از رپیتیچ ببینید.

در درس قبلی با نیروهای بین مولکولی و مفاهیم هم‌چسبی و دگرچسبی آشنا شدیم. در سومین درس فصل دوم، فرمول‌ها و روش‌های محسابه فشار در شاره‌ها را بررسی می‌کنیم.

برای دسترسی به کل مباحث فصل دوم، روی لینک زیر کلیک کنید.

فیلم و جزوه فصل دوم فیزیک دهم

خب، اول از همه بریم که ویدیوی آموزشی این بخش رو ببینیم.

آموزش ویدیویی درس 3 فصل 2 فیزیک دهم

در این قسمت، بخشی از «آموزش درس سوم فصل دوم فیزیک دهم» را به‌صورت ویدیویی می‌توانید ببینید. مدرس این قسمت، جناب مهندس شهاب نصیری، مولف برتر آزمون‌های موسسات معتبر هستند.

 

فرم دریافت آموزش های ویدئویی فیزیک:

اگه تو هم میخوای کل فیزیکت رو تو کمترین زمان و با تدریس انیمیشنی مفهومی تستی مهندس شهاب نصیری جمع کنی؛ کافیه این فرم رو پر کنی و منتظر تماسمون باشی:

روی نمره 20 و درصد بالای 70 فیزیکت (مثل رتبه های برتر هر سالمون) حساب کن!

 

در این مبحث قرار است با محاسبه فشار در شاره‌ها و فرمول‌های آن آشنا شویم. دو مبحث بعدی به فشارسنج هوا و فشارسنج شاره‌ها اختصاص دارد.

فشار در شاره‌ها؛ درس سوم فصل دوم فیزیک دهم

وقتی شاره‌ای (مایع یا گاز) ساکن است، به هر سطحی که با آن در تماس باشد، نیرویی عمودی وارد می‌کند. این سطح می‌تواند جداره یک ظرف یا سطح جسمی که در شاره غوطه‌ور است باشد. این همان نیرویی است که هنگام حرکت دادن‌ پاهای خود در استخر، احساسش می‌کنید.

در شکل الف، برخورد مولکول‌های هوای درون لاستیک به سطح داخلی آن، سبب ایجاد نیروی عمودی می‌شود.

یک جسم غوطه‌ور در شاره (آب) را در شکل ب می‌بینید. به هر نقطه از سطح این جسم، نیرویی عمودی وارد می‌شود.

در تصویر پ برای سادگی، تنها نیروهای وارد بر دو سطح نشان داده‌ شده‌ است.

نیروی عمودی درون لاستیک و جسم غوطه ور در شاره

با وجود اینکه شاره به عنوان یک کل ساکن است، مولکول‌های آن در حال حرکت‌اند. نیرویی که توسط شاره وارد می‌شود، ناشی از برخورد مولکول‌ها با اطراف آن است.

فشار P به یک سطح فرضی A درون شاره وارد می‌شود. P را به‌صورت نسبت اندازه نیروی عمودی وارد بر این سطح به مساحت آن می‌توان تعریف کرد:

فرمول محاسبه فشار p

یکای SI فشار، پاسکال (Pa) است. با این حساب، داریم:

1Pa = 1N/1m2

مثال 2-1

یک زیردریایی تفریحی در اعماق اقیانوسی به آرامی حرکت می‌کند.

زیردریایی مثال 2-1 صفحه 33 فیزیک دهم

این زیردریایی تعدادی پنجره کوچک دایره‌ای شکل به شعاع 0.40 متر دارد.

فرض کنید فشار آب در محل هر یک از این پنجره‌ها برابر 9/0×105Pa باشد. بزرگی نیروی عمودی که آب بر سطح خارجی یکی از این پنجره‌ها وارد می‌کند، چقدر است؟

پاسخ: مساحت پنجره برابر است با:

A = πr2 = 3.14 × (0.40m)2 = 0.50m2

به این ترتیب از رابطه (2-1) داریم:

F = PA = (9.0 × 105Pa) × (0.50m2) = 4.5 × 105N

این نیرو تقریبا معادل وزن جسمی به جرم 104Kg×4.5 است.

محاسبه فشار در شاره‌ها

فشار هوا در ارتفاع‌های بالا، کمتر از فشار در سطح دریاست. از همین‌رو باید در حین پرواز، فشار هوای کابین هواپیما را برای سلامت سرنشینان تنظیم کرد. در نظر بگیرید که به درون قسمت عمیق استخری شیرجه بزنید. با افزایش عمق از سطح آب، افزایش فشار را روی گوش‌های خود احساس می‌کنید.

در شکل پایین می‌بینید که با افزایش عمق از سطح شاره، فشار ناشی از شاره نیز افزایش می‌یابد.

خروج آب با فشارهای متفاوت از یک بطری که درش باز شده است

می‌توان برای محاسبه فشار در هر نقطه دلخواه درون یک شاره ساکن، یک رابطه کلی به دست آورد. برای این کار، فرض می‌کنیم که شتاب گرانش g و چگالی شاره یکنواخت و برابر ρ باشد.

در شکل 2_13_الف، بخشی از شاره به ارتفاع h نشان داده‌ شده‌ است که بین دو سطح فرضی A قرار دارد. نیروهای در راستای قائم که بر این بخش از شاره وارد می‌شود، در شکل 2_13_ب نشان داده‌ شده‌ است.

بخشی از شاره ساکن و نیروهای وارد بر این بخش از شاره در راستای قائم

چون شاره در حال تعادل است، نیروها متوازن‌اند و برایند آنها صفر است. بنابراین از قانون دوم نیوتون برای نیروهای در راستای قائم داریم:

F2 = F1 + mg

P2A = P1A + mg

فرمول فشار بر حسب عمق از سطح شاره

با جایگذاری m=ρV=ρAh در رابطه اخیر و حذف A از طرفین تساوی داریم:

P2 = P1 + ρgh    (رابطه 2_2)

معمولا رابطه 2_2 را بر حسب عمق از سطح شاره بیان می‌کنند (شکل 2_14).

شکل 2_14 صفحه 34 فیزیک دهم فصل دوم

به این منظور نقطه 1 را در سطح شاره می‌گیرند که فشار برابر P0 است. نقطه 2 را در هر جایی درون شاره می‌توان گرفت. فشار در این نقطه را با P نمایش می‌دهیم. به این ترتیب داریم:

P = P0 + ρgh      (رابطه 2_3)

این رابطه نشان می‌دهد فشار در عمق h از سطح شاره، به اندازه ρgh از فشار P0 در سطح شاره بیشتر است.

فشار در سطح دریای آزاد، حدود 1/013×105 پاسکال (Pa) است و به آن 1 اتمسفر (atm) نیز می‌گویند. رابطه‌های 2_2 و 2_3 برای همه شاره‌های ساکن و در حال تعادل کاربرد دارد. یعنی هم برای مایعات و هم برای گازها می‌توان از آن استفاده کرد. دو مورد از کاربردهای این رابطه‌ها از این قرار است:

  • محاسبه اختلاف فشار آب در عمق‌های متفاوت یک اقیانوس
  • به دست آوردن‌ اختلاف فشار هوای بالا و پایین یک ساختمان

می‌دانیم که چگالی گازها خیلی کم است. در محفظه‌های کوچک گاز، می‌توان فشار گار را در تمام نقاط یکسان فرض کرد.

پرسش 2-4

فشار در نقاط هم‌تراز یک مایع ساکن مانند نقاط B، A و C در شکل یکسان است.این قضیه هیچ ربط و وابستگی به شکل ظرف ندارد. سازگاری این موضوع را با رابطه 2-3 توضیح دهید.

عکس پرسش 2-4 صفحه 34 فیزیک دهم

پاسخ: عوامل موثر بر فشار را از رابطه P=P0+ρgh می‌توان به دست آورد. این عوامل عبارت‌اند از: فشار در سطح مایع، چگالی مایع، عمق مایع و شتاب گرانشی. چون همه این عوامل در نقاط B، A و C یکسان است، فشار نیز در این نقاط با هم برابر است.

مثال 2-2

نقاط A و B در عمق یکسانی از سطح آب یک دریاچه قرار گرفته‌اند.

عکس مثال 2-2 صفحه 35 فیزیک دهم

فشار در نقطه A چقدر است؟ در نقطه B چطور؟

چگالی آب دریاچه را 1000kg/m3 و فشار هوا در سطح دریاچه را 1/01×105Pa در نظر بگیرید.

پاسخ: با توجه به رابطه 2_3، فشار در نقطه A برابر است با:

P = P0 + ρgh = 1/01×105(Pa) + (1000kg/m3)(9/80N/kg)(12/0m) = 2/19 × 105Pa

چون نقطه A با نقطه B هم‌تراز است، فشار در این نقطه با فشار در نقطه A برابر است.

مثال 2-3

در یک لوله Uشکل، مقداری جیوه قرار دارد. در شاخه سمت راست لوله آن‌قدر آب می‌ریزیم تا ارتفاع آب به 34cm برسد.

شکل مثال 2-3 صفحه 35 فیزیک دهم

اختلاف ارتفاع جیوه در دو شاخه چند سانتی‌متر است؟ (مقیاس‌ها در این شکل واقعی نیست.)

پاسخ: در شکل بالا نقاط A و B که درون جیوه انتخاب شده‌اند، هم‌ترازند. بنابراین PA=PB است. به این ترتیب می‌توان نوشت:

P0 + ρmghm = P0 + ρwghw ⇒ ρmhm = ρwhw

(13600kg/m3) × hm = (1000kg/m3) × 34cm ⇒ hm = 2/5cm

(توجه کنید که در روابط بالا زیرنویس m برای جیوه و زیرنویس w برای آب انتخاب شده‌اند.)

مثال 2-4

اختلاف بین فشار هوای بالا و پایین برج آزادی، با ارتفاع 45 متر، چقدر است؟ چگالی هوا را تقریبا 1/0kg/m3 بگیرید.

پاسخ: با توجه به رابطه 2_2 داریم:

P2 = P1 + ρgh ⇒ P2 – P1 = ρgh

=(1/0kg/m3)(9/8N/kg)(45m) = 441Pa ≈ 4/4×102Pa

تمرین 2-1

شناگری در عمق 5/0 متری از سطح آب دریاچه‌ای شنا می‌کند. فشار در این عمق چقدر است؟ فرض کنید مساحت پرده‌ گوش را یک سانتی‌متر مربع (1cm2) در نظر بگیریم. بزرگی نیرویی که به پرده گوش این شناگر وارد می‌شود، چند نیوتون است؟ فشار هوای محیط را 1/01×105Pa بگیرید.

پاسخ: پس از به دست آوردن‌ جواب، باید آن را به نیوتون تبدیل کنیم. در نتیجه داریم:

جواب تمرین 2-1 صفحه 36 فیزیک دهم

تمرین 2-2

جسمی مکعبی به طول ضلع 20cm درون شاره‌ای غوطه‌ور و در حال تعادل است.

عکس تمرین 2-2 صفحه 36 فیزیک دهم

فشار در بالا و زیر جسم به ترتیب برابر 100 و 105 کیلوپاسکال است. چگالی شاره چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟

(راهنمایی: از رابطه 2_2 استفاده کنید.)

پاسخ: اول از همه باید ارتفاع 20 سانتی‌متری جسم را به متر تبدیل کنیم. بعد از آن باقی محاسبات را انجام دهیم.

h = 20cm = 0/2m

P1 = 100kPa = 100Pa × 103

P2 = 105kPa = 105Pa × 103

g = 9/81N/kg

ρ = ?

⇒ (105-100) × 103Pa = ρ(9/81N/kg)(0/2m) ⇒ ρ = 2548kg/m3

محاسبه اختلاف فشار بین دو نقطه از هوا با ارتفاع قابل توجه

برای محاسبه اختلاف فشار بین دو نقطه از هوا که اختلاف ارتفاع قابل توجهی دارند، رابطه 2_2 کارایی ندارد. با این رابطه اختلاف فشار قله دماوند و سطح دریا، حدود 74kPa به دست می‌آید. در صورتی که مقدار واقعی آن، نزدیک به 50kPa است.

باید توجه کنیم که با افزایش ارتفاع از سطح زمین، چگالی هوا کاهش می‌یابد. محاسبه‌های دقیق‌تر نشان می‌دهند که تغییر فشار برحسب ارتفاع از سطح زمین، مطابق نمودار 2_16_ب است.

کاهش چگالی و فشار هوا با افزایش ارتفاع از سطح زمین + نمودار فشار هوا بر حسب ارتفاع از سطح دریای آزاد

نیروی جاذبه زمین سبب می‌شود که لایه‌های زیرین هوا نسبت به لایه‌های بالایی هوا متراکم‌تر شوند. بنابراین هرچه به سطح زمین نزدیک‌تر شویم، چگالی و فشار هوا بیشتر می‌شود.

تمرین 2-3

در هواشناسی و روی نقشه‌های آب و هوا، معمولا از یکای بار (bar) برای فشار هوا استفاده می‌کنند. به طوری که داریم:

1bar = 1/000 × 105N/m2 = 1/000 × 105Pa

یک ستون به سطح مقطع 1m2 در نظر بگیرید که از سطح دریای آزاد تا بالاترین بخش جوّ زمین ادامه می‌یابد.

شکل تمرین 2-3 صفحه 37 فیزیک دهم

اگر فشار هوا را در سطح دریا 1bar در نظر بگیریم، چند کیلوگرم هوا در این ستون فرضی وجود دارد؟

پاسخ:

جواب سوال اول تمرین 2-3 صفحه 37 فیزیک دهم

نیرویی که ستون هوا به سطح مقطع وارد می‌کند برابر است با:

جواب سوال اول قسمت 2 تمرین 2-3 صفحه 37 فیزیک دهم

این نیرو برابر وزن هوای داخل ستون است، بنابراین:

جواب سوال اول قسمت 3 تمرین 2-3 صفحه 37 فیزیک دهم

با توجه به شکل 2_16_ب، چند درصد این جرم تا ارتفاع 9 کیلومتری این ستون فرضی قرار دارد؟

پاسخ: ابتدا جرم ستون هوا را از ارتفاع 9 کیلومتری تا انتهای جو محسابه می‌کنیم:

جواب سوال دوم قسمت 1 تمرین 2-3 صفحه 37 فیزیک دهم

بنابراین جرم ستون هوا از سطح زمین تا ارتفاع 1 کیلومتری برابر است با:

جواب سوال دوم قسمت 2 تمرین 2-3 صفحه 37 فیزیک دهم

فشارسنج هوا (بارومتر)

وسیله‌ای ساده که برای اندازه‌گیری فشار جو به کار می‌رود. این فشار سنج در سال 1643 میلادی توسط توریچلّی فیزیک‌دان ایتالیایی اختراع شد.

فشارسنج هوا شامل یک لوله شیشه‌ای بلند (به طول تقریبی 80 سانتی‌متر) است. این لوله یک سر بسته‌ دارد و با جیوه پر می‌شود. پس از آن در یک ظرف محتوی جیوه به طور وارون قرار می‌گیرد.

فشارسنج جیوه ای برای اندازه گیری فشار جو

فضای خالی بالای ستون جیوه تنها محتوی بخار جیوه است که فشار آن ناچیز بوده‌ و در عمل برابر صفر فرض می‌شود.

فشار در نقطه B برابر ρgh و در نقطه A برابر P0 است. چون نقاط A و B هم‌ترازند، می‌توان نوشت:

PA = PB ⇒ P0 = 0 + ρgh ⇒ P0 = ρgh    (رابطه 2_4)

بنابراین فشارسنج هوا، فشار جو را به طور مستقیم از روی ارتفاع ستون جیوه نشان می‌دهد. در سطح دریای آزاد این ارتفاع حدود 760mm است. در بسیاری موارد فشار اندازه‌گیری شده‌ بر حسب میلی‌متر جیوه (mmHg) یا سانتی‌متر جیوه (cmHg) بیان می‌شود.

پرسش 2-5

الف) توضیح دهید چرا توریچلی در آزمایش خود ترجیح داد به جای آب از جیوه استفاده کند؟ (ممکن است شکل الف بتواند در پاسخ به این پرسش به شما کمک کند.)

شکل الف پرسش 2-5 صفحه 38 فیزیک دهم

پاسخ: چگالی جیوه بسیار بیشتر از چگالی آب است. بنابراین ارتفاع ستون جیوه در آزمایش بسیار کمتر از ارتفاع ستون آب می‌شود. در نتیجه انجام آزمایش و اندازه‌گیری ارتفاع راحت‌تر است.

ب) برای لوله‌های غیر مویین، اگر سطح مقطع و طول لوله‌ها متفاوت باشد، ارتفاع ستون جیوه تغییر نمی‌کند. علت را توضیح دهید.

شکل ب پرسش 2-5 صفحه 38 فیزیک دهم

پاسخ: با توجه به رابطه P=ρgh، می‌توان ارتفاع ستون جیوه را از رابطه h=p0÷ρg به دست آورد. چون ρ، P0 و g در همه لوله‌ها ثابت هستند، پس ارتفاع h نیز مقداری ثابت است.

پ) در قلم خودکار، جوهر از طریق یک لوله وارد نوک قلم شده‌ و در آنجا توسط یک گوی فلزی ضدزنگ غلتان، روی ورقه کافذ پخش می‌شود. در بدنه لاکی یا درپوش بالایی این نوع قلم‌های خودکار، سوراخ ریزی ایجاد می‌کنند. دلیل این کار را توضیح دهید.

شکل پ پرسش 2-5 صفحه 38 فیزیک دهم

پاسخ: فشار هوا از طریق این روزنه به سطح جوهر وارد و جوهر را به سمت گوی غلتان می‌فشارد.

فشارسنج شاره‌ها (مانومتر)

یکی از وسیله‌های ساده برای اندازه‌گیری فشار یک شاره محصور، فشارسنج Uشکل است. در پایین لوله باز Uشکلی را می‌بینید که حاوی مایعی به چگالی ρ، اغلب جیوه یا آب است.

فشارسنج با لوله باز برای اندازه گیری فشار یک شاره محصور

انتهای راست لوله، باز و با فشار جو P0 در ارتباط است. انتهای چپ لوله، به ظرفی که فشار P آن باید اندازه‌گیری شود وصل شده‌ است. فشار در نقطه A برابر P0+ρgh است. فشار در نقطه B برابر P است. چون نقاط A و B هم‌ترازند، فشار آنها با یکدیگر برابر است. به این ترتیب داریم:

PA = PB ⇒ P = P0 + ρgh ⇒ P – P0 = ρgh

در رابطه اخیر فشار P را فشار مطلق و P-P0 که تفاوت بین فشار مطلق و فشار جو است را فشار پیمانه‌ای می‌نامند. معمولا این فشار را با نماد Pg نشان می‌دهند. به این ترتیب در شکل بالا فشار پیمانه‌ای را به سادگی می‌توان از رابطه Pg=ρgh به دست آورد. اگر فشار شاره بیشتر از فشار جو باشد، فشار پیمانه‌ای مثبت است. در خلاء نسبی و شاره‌ای که فشار آن کمتر از فشار جو است، فشار پیمانه‌ای منفی است.

نمایش فشار شاره کمتر و بیشتر از جو

فعالیت 2-7

آزمایشی طراحی و سپس اجرا کنید که به کمک آن بتوان این مورد را نشان داد. فشار در یک عمق معین از مایع به جهت‌گیری سطحی که فشار به آن وارد می‌شود، بستگی ندارد.

پاسخ: جواب فعالیت صفحه 39 فیزیک دهم را در قالب ویدیوی زیر، می‌توانید مشاهده کنید.

فناوری و کاربرد

در این قسمت از فصل دوم، قرار است با یکی از فشارسنج‌های رایج در زندگی روزمره آشنا شویم.

فشارسنج بوردون

بسیاری از فشارسنج‌ها برای اندازه‌گیری فشار یک شاره، از یک لوله خمیده‌ سربسته‌ و قابل انعطاف استفاده می‌کنند.

فشارسنج بوردون

انتهای این لوله به عقربه‌ای متصل است که فشار را روی صفحه‌ای مدرج نشان می‌دهد. تغییر فشار پیمانه‌ای شاره درون لوله سبب تغییر شکل لوله و در نتیجه حرکت عقربه روی صفحه مدرج می‌شود. این فشارسنج‌ها معمولا به فشارسنج بوردون معروف هستند. از آنها معمولا برای اندازه‌گیری فشار در مخزن‌های گاز و فشار باد لاستیک وسیله‌های نقلیه استفاده می‌کنند.

مثال 2-5

یکی دیگر از یکاهای متداول فشار، اتمسفر یا جو است که با نماد atm نمایش داده‌ می‌شود. فشار یک اتمسفر، به‌صورت فشار معادل ستونی از جیوه به ارتفاع 0.76m تعریف می‌شود. این تعریف در دمای 0 درجه سانتی‌گراد و به ازای g=9/8N/kg ارائه شده‌ است. هر اتمسفر، معادل چند پاسکال است؟ چگالی جیوه را برابر 13600kg/m3 بگیرید.

پاسخ: رابطه 2_4، فشار جو را برحسب ارتفاع ستون جیوه به ما می‌دهد. با جایگذاری مقادیر داده‌ شده‌ در این رابطه داریم:

P0 = ρgh = (13600kg/m3) (9/8N/kg) (0/76m) = 101293Pa ≈ 1/0 × 105Pa

همانطور که می‌بینید، 1atm تنها اندکی از 1bar بیشتر است.

مثال 2-6

عمیق‌ترین قسمت خلیج فارس با عمقی حدود 93 متر در نزدیکی جزیره تنب بزرگ قرار دارد. فشار پیمانه‌ای در این عمق چند پاسکال است؟ چگالی آب خلیج فارس را 1028kg/m3 بگیرید.

پاسخ: همانطور که دیدیم، فشار پیمانه‌ای برابر اختلاف فشار درون شاره با فشار جو است. به این ترتیب داریم:

P – P0 = ρgh = (1028kg/m3) (9/8N/kg)(93m) = 936919Pa ≈ 9/4 × 105Pa

تمرین 2-4

شکل پایین یک کیسه پلاستیکی حاوی محلول، در حال تزریق به بیمار است.

عکس تمرین 2-4 صفحه 40 فیزیک دهم

فرض کنید سوزن سرنگی به قسمت خالی از مایع بالای این کیسه وارد شود. طوری که فشار هوا در این بخش از کیسه، همواره با فشار هوای بیرون برابر بماند. اگر فشار پیمانه‌ای در سیاهرگ 1330 پاسکال باشد، ارتفاع کمینه h چقدر باشد تا محلول در سیاهرگ نفوذ کند؟ چگالی محلول را 1045kg/m3 بگیرید.

پاسخ: در ارتفاع کمینه فشار پیمانه‌ای سیاهرگ و فشار پیمانه‌ای محلول برابرند:

Pg سیاهرگ = Pg محلول

Pg = ρgh → 1330 = 1045 × 10 × h ⇒ h = 1330 ÷ 1045 ≅ 0/1273 → h = 12/73cm

 

فرم دریافت آموزش های ویدئویی فیزیک:

اگه تو هم میخوای کل فیزیکت رو تو کمترین زمان و با تدریس انیمیشنی مفهومی تستی مهندس شهاب نصیری جمع کنی؛ کافیه این فرم رو پر کنی و منتظر تماسمون باشی:

روی نمره 20 و درصد بالای 70 فیزیکت (مثل رتبه های برتر هر سالمون) حساب کن!

برای دسترسی به دیگر درس‌های فصل 2 فیزیک 10، روی لینک های زیر کلیک کنید:

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *