گفتار 3 فصل 5 زیست دهم

آموزش گفتار 3 فصل 5 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 3 فصل 5 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 2 فصل 5 زیست دهم

آموزش گفتار 2 فصل 5 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 2 فصل 5 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش
گفتار 1 فصل 5 زیست دهم

آموزش گفتار 1 فصل 5 زیست دهم + تدریس ویدیویی

آموزش گفتار 1 فصل 5 زیست دهم به‌صورت تست‌بیس، همراه با تدریس ویدیویی «دکتر الهه بنام» را، در این...

نمایش ویدیو و آموزش

آموزش زیست دهم فصل پنجم

آموزش زیست دهم فصل پنجم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد) + جزوه و فیلم

فصل پنجم زیست دهم، به آموزش تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد می‌پردازد. این فصل شامل سه گفتار زیر می‌شود:

  • هم ایستایی و کلیه‌ها
  • تشکیل ادرار و تخلیه آن
  • تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

برای دسترسی به درسنامه و تدریس جامع کل کتاب، روی لینک زیر کلیک کنید.

جزوه و فیلم زیست دهم

در کنکور 1402، تنها یک تست از این مبحث مطرح شده‌بود. با این حال احتمال اینکه سال بعد طراح بخواهد از این فصل تست‌های ترکیبی مطرح کند، دور از انتظار نیست.

درست است که در خشکی زندگی می‌کنیم، ولی یاخته‌های بدن‌مان با محیط مایع در ارتباط هستند. غلظت این مایع با غلظت درون یاخته‌ها و به عبارت دیگر فشار اسمزی، مشابه است. اگر این تعادل برهم بخورد، تهدیدی جدی برای ادامه حیات به وجود می‌آورد. مثلا در صورت زقیق‌تر یا غلیظ‌تر شدن‌ آن، آب بیش از حدی وارد یاخته می‌شود و یا از آن خارج می‌شود.

بدن انسان با انجام فرایندهایی، فشار اسمزی را تنظیم می‌کند. این که بدن با چه روش‌هایی ترکیب شیمیایی این مایع را ثابت نگه می‌دارد، موضوع مورد بحث این فصل است. در ادامه هم به بررسی روند تشکیل ادرار و ترکیب شیمیایی آن می‌پردازیم. از تحلیل ترکیبات ادرار می‌توان تا حدود زیادی به وضعیت سلامت درون بدن پی برد.

شیوه تدریس زیست‌شناسی

برای یاد‌گرفتن اصولی پنجمین فصل زیست 10، کتاب درسی به تنهایی کفایت نمی‌کند. خواندن‌ جزوه، زدن‌ تست و شرکت در کلاس‌های مختلف آموزشی می‌تواند راهگشای شما در این مسیر باشد.

نکته‌ای که وجود دارد، محدود بودن‌ وقت دانش‌آموزان در میان انبوه اطلاعات است. اینجاست که بحث انتخاب فیلم و جزوه مناسب پیش می‌آید. یک دوره خوب باید در کنار حجم کافی، جامع باشد تا تمام نیازهای دانش‌آموزان را پوشش دهد. علاوه بر این محتوای آن به گونه‌ای باشد که در کمترین زمان بتوان آن را دید و مرور کرد.

تدریس فصل 5 زیست 10 در سایت رپیتیچ، تمام ویژگی‌های ذکر‌شده را دارد. در این دوره خانم دکتر الهه بنام، از 0 تا 100 فصل تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد را با شیوه امروزی به شما یاد می‌دهند. درس‌دادن در ابتدای هر گفتار، با آوردن یک تست آغاز می‌شود. پس از آن با یاد دادن‌ مباحث کتاب درسی به سبک انیمیشنی، گزینه‌های اشبتاه تک‌به‌تک حذف می‌شوند. این روند تا اتمام مطالب هر گفتار ادامه دارد و انتهای هر ویدیو نیز متن کتاب بررسی می‌شود.

جزوه و فیلم فصل 5 زیست 10

برای دسترسی آسان به جزوه و فیلم هر گفتار، روی لینک‌های زیر کلیک کنید: